Korrigering av felaktiga vattenfakturor

Det har skett ett fel i grundavgifterna för vattenfakturor i början av 2024, där faktureringsgrunden har varit ett poängsystem enligt den tidigare prislistan.
För dessa vattenräkningars del kommer felet att rättas i samband med den andra vattenräkningen år 2024 så att man från de nu uttagna grundavgifterna för rent vatten och avloppsvatten som baserar sig på det gamla poängsystemet kommer att dra av motsvarande grundavgifter enligt den gällande prislistans 20 mm mätarstorlek och denna skillnad gottgörs på den andra vattenräkningen år 2024.