Kosthållsarbetarebefattning

Befattningen fylls tidsbestämt till och med den 28.2.2022, men ändras möjligtvis till tillsvidare anställning. Uppgiften börjar enligt överenskommelse.
Arbetspunkter för kosthållsarbetaren är stadens centralkök samt Mariehemmets kök. Uppgiften innefattar veckoslutsarbete.
Behörighetsvillkor för befattningen är grundläggande yrkesutbildning, yrkesexamen eller annan för uppgiften lämplig utbildning. Hygienpass nödvändig.

Lön enligt AKTA (06RUO60), prövotid 4 mån (tidsbestämt arbetsförhållande).
Innan befattningen emottages bör den valda uppvisa godkännbart intyg över sitt hälsotillstånd samt straffregisterutdrag.

Tilläggsuppgifter ger byggnadsingenjör Niko Kujala, tel. 040-6201510, förnamn.efternamn@kaskinen.fi