KotiTV

Den nya tjänsten för äldre Koti TV också i Vasa och Österbotten

Den idag lanserade nya nationella tjänsten för äldre, hem- och rehabiliteringskanalen Koti TV, tas i bruk också i Vasa. Vasa stads hem- och anstaltsvård går entusiastiskt med i tjänstens pilotperiod, och erbjuder samtidigt hela Österbotten att ta del av tjänsten.

Pilotperioden inleds 14.12.2020 och avslutas 10.1.2021. Efter det här fortsätter verksamheten med samarbetsparterna fram till 30.6.2021. I pilotprojektets första skede samlas kundrespons in och från 11.1.2021 erbjuds också svenskspråkigt program.

– Det här är en tjänst för äldre som jag upplever att är väldigt nyttig här hos oss i Vasa och i hela Österbotten. Därför vill vi från hem- och anstaltsvårdens sida erbjuda äldre och yrkesmänniskor i alla Österbottens kommuner att ta del av den här pilotperioden, säger hem- och anstaltsvårdens direktör Leif Holmlund.

Det nationella programmet har planerats och producerats av fysioterapeuter som specialiserat sig på rehabilitering för äldre. Holmlund ser emellertid här också en stor möjlighet till lokalt samarbete.

– Jag tycker att det här är en ytterst bra möjlighet att stärka samarbetet mellan yrkesmänniskor som arbetar med äldre i de österbottniska kommunerna, speciellt med tanke på den kommande samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Vi kan föra fram vår egen starka yrkeskunskap vid främjandet av de äldres  rehabilitering och livskvalitet, konstaterar Holmlund.

Även serviceproducenten Kuntapaikka HH Oy önskar att kanalen i fortsättningen kan utvecklas vidare tillsammans med kommunernas aktörer inom äldreomsorgen.

Mer information:

Direktören för hem- och anstaltsvården Leif Holmlund, tfn 06 325 1644, 0400 737 332, leif.holmlund@vasa.fi

https://www.kotitv.fi/

***

Vardagsmotion och minnesträning för äldre – vardagsaktiviteter på egen kanal i televisionen

Med start i mitten på december kan man få dagsaktiviteter för äldre när Koti TV börjar sina sändningar. Kanalen erbjuder fysisk rehabilitering på distans, stimulerande minnesträning och andra aktiviteter för vardagen.

De två första veckorna visas kanalen i hela Finlands markbundna tv-hushåll och därefter i de landskap som valt att beställa kanalen. Vid starten produceras 2-3 timmars program varje vardag.

Äldre nås bäst via televisionen

Det producerande företagets Kuntopaikka HH AB/Kuntoa Kansalle vd Sami Hautaniemi har omfattande erfarenhet av välmående- och aktivitetsservice och Timo Ylitalo har lång erfarenhet som TV-producent. Under våren 2020 började företaget producera träningsprogram till kommunernas hemsidor. Snabbt insåg man att innehållet inte nådde ut till äldre. Framför allt gruppen 75 år och äldre var svår att nå.

  • Vi förstod att TV är bekant och enkelt för äldre och användningen sker dagligen. Att nå ut till äldre blir effektivt via en TV-kanal berättar vd:n Sami Hautaniemi.

Stimulering för sinnet och rörelse för kroppen

Avsikten är att skapa meningsfullt innehåll i de äldres vardag, öka stimulerande aktivitet och hjälpa till med de vardagliga viktiga händelserna, till exempel påminna om vikten av regelbundna måltider. I programmet kommer det att finnas aktiviteter för både kroppen och sinnet – fysisk aktivitet som kan göras i hemmet och föreläsningar om Finlands historia som produceras av Finlands Nationalmuseum och Satakunda museum. Fysiska aktiviteter upprepas varje vecka så rörelsemönstren blir bekanta, minnet förbättras och man får den bästa effekten för äldres funktionsförmåga.

Programmets innehåll är skräddarsytt för att passa de äldre oavsett deras funktionella kapacitet och passar för dem som bor i eget hem, har hemvård eller bor i serviceboende.

  • Innehållet skapas i nära samarbete med multiprofessionella specialister inom geriatri. Efter starten samlar man in åsikter och synpunkter från specialister, de äldres närstående och naturligtvis från tjänstens användare för att utveckla servicen berättar producenten Timo Ylitalo från Kuntopaikka HH AB.

De äldres behov av dagsaktiviteter ökar – inte bara på grund av corona

Coronaviruset har påverkat efterfrågan för distansservice, de äldre behöver aktiviteter i hemmet. Dessutom har Finland den snabbast åldrande befolkningen i Europa och det är en utmaning att behålla de äldre aktiva och stimulerade så länge som möjligt.

  • Även små saker har stor betydelse för hälsan och ekonomin. En äldre persons institutionella vård kostar ca 50 000 euro per år. Ju längre man kan bo i sitt eget hem desto bättre livskvalité har man och samhällets kostnader blir mindre, påminner Ylitalo.

Bakom programmet finns multiprofessionell kunskap. Koti TV:s rörelseaktiviteter och minnesträningar planeras, skapas och leds av Suomen Fysiogeriatria AB som har 40 års erfarenhet av omfattande rehabilitering av äldre och minnessjuka personer.

  • Det är oerhört viktigt att varje finländare får jämlika möjligheter att öva sin muskelstyrka, balans och rörelseförmåga hemma – regelbundet och enkelt. Efter Koti TV kommit igång är vi ett steg närmare vår dröm att möjliggöra värdefull och vitalt åldrande för varje finländare och vi är entusiastiska att utveckla innehållet i kanalen påpekar Fysiogeriatria AB:s vd Katja Solhberg.

 

MER INFORMATION:

Kuntopaikka HH Oy / Kuntoa Kansalle Vd Sami Hautaniemi tfn 040 5417006                                                   

Suomen Fysiogeriatria Oy Vd Katja Solhberg tfn 050 5115050

 

Koti TV - vardagsmotion och minnesträning för de äldre

Koti TV erbjuder motion på distans, stimulerande minnesträning, kultur och lärande till de äldre. I början erbjuder gratiskanalen sändningar några timmar varje vardag.  Med start 14.12.2020 visas Koti TV i Digitas markbundna nät på kanal 33.