Bidrag från bildningsnämndens fritidssektion

Bildnings- och kulturväsendets tjänster

Verksamhetsidé
Bildningsväsendet erbjuder invånarna kvalitativ och mångsidig skolning och övriga bildningsväsendets tjänster med hjälp av lokalt, nationellt och internationellt samarbete.
En god grundutbildning skapar en grund både för andra stadiet och övrig fortsatt utbildning genom att utnyttja öppna inlärningsmiljöer. De strategiska tyngdpunktsområdena/kritiska framgångsfaktorerna är sådana av bildningsväsendets sakhelheter där det är nödvändigt att lyckas för att uppnå målstadiet.

Mål & vision
Den största delen av bildningsväsendets olika funktioner och mål är kvalitativa – det är synnerligen svårt att sammanställa klara jämförbara och värderingsdugliga mätare för dem.
I Kaskö bor välbalanserade, självmedvetna, aktiva människor som utvecklar sig själva. En mångsidig kulturverksamhet är grunden för fysiskt och psykiskt välmående. Områdets natur och en levande kulturtradition är särpräglade och de skyddas och utvecklas enligt principerna för hållbar utveckling. I staden tar man hand om det fysiska och psykiska välmåendet.

Tyngdpunkterna i viktighetsordning:
1. En god grundutbildning som understryker pedagogiska synvinklar
2. Livslångt lärande
3. Ett gott och fungerande samarbete 
4. Fungerande kultur- och fritidstjänster
5. En understödande personalpolitik
6. En god image

Bidrag från bildningsnämndens fritidssektion

Bildningsnämndens fritidssektion delar ut bidrag till föreningar, arbetsgrupper och enskilda aktörer i Kaskö, på basen av verksamheten under fjolåret. Bidrag delas i två kategorier, verksamhetsbidrag och målbidrag. Den kan också stöda enskilda evenemang och jippon som ordnas under detta år i syfte att berika stadsbornas liv.

Ansökningstiden för bidrag är mars månad. Ansökningsblanketter fås från biblioteket eller stadshuset och ansökningstiden utgår 31.3.2021 kl. 15.00. Blanketterna finns också här nedan att laddas ner. Ansökningar sänds till adressen: Bildningsnämndens fritidssektion i Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö.

Blanketter: