KULTURVÄSENDET Kaffeträff med jultema för äldre (+70 år)

Kaffeträff med jultema för äldre (+70 år).

Överraskningsprogram. I skolans matsal, Slussgatan 12. Välkommen!

Arr. Kaskö stads kulturväsende och FRK:s Iloa Elämään ystävätoiminta-verksamhet

Datum: 
07.12.2019 14:00 till 16:00