KURSÖNSKEMÅLSFRÖRFRÅGAN FÖR PROJEKTET DE DIGITALA GRUDKUNSKAPERNA

Bästa medborgarinstitutets elever samt de som är intresserade att lära sig digikunskaper.

Projektet Digitala grundkunskapers kurser för våren planeras nu. Berätta dina kursönskemål. Vilka digikunskaper vill du ännu lära dig under projektets sista termin? Du kan på samma gång ge respons på digikurserna, du deltagit i.

https://link.webropolsurveys.com/S/FC47F4594A548D70