Lärare inom småbarnspedagogiken

Vi söker personal till det nya Daghemmet Ankaret, som blir färdigt i augusti. Daghemmet Ankaret är ett daghem med 60 platser, som är beläget i havsnära omgivning i östaden Kaskö vid Österbottens kust.

Bildningsnämnden lediganslår befattningen som lärare inom småbarnspedagogiken vid daghemmet Ankaret i Kaskö. Befattningen är från 1.8.2020 och tillsvidare i kraft.

Behörighetskrav bestäms enligt lagen om småbarnsfostrans (540/2018) 6. kapitel. Dessutom uppfyller behörighetskraven lagen om småbarnsfostran 75 § gällande personalens övergångsbestämmelser för sökanden. Avlöning samt övriga villkor bestäms enligt AKTA (05VKA044). För uppgiften gäller sex månaders prövotid. Den som väljs till tjänsten bör före mottagandet av tjänsten förete ikraftvarande brottsregisterutdrag enligt lagen om utredning över brottsregistret (504/2002) brottsregisterlagen (770/ 1993) 6 § samt arbetshälsovårdsläkarens godkända utlåtande.

Eftersom tjänsten är vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret, krävs av den som väljs till tjänsten följande språkkunskaper: ett inhemskt språk som modersmål (finska, svenska) eller motsvarande språkkunskap, i det andra in-hemska tillfredställande språkkunskap att uttrycka sig i tal och skrift.