Liikennejärjestelyt Sulkukadulla

Hälsostationens ingång flyttas i något skede till gaveldörren, alltså den som öppnas mot gamla skolan.