Mångaktivitetsläger för barn och ungdomar på skolan

1-6 årsklass, 7.-11.6 2021 kl. 10:00-15:30 Skolan, Slussgatan 12.

Ett mångaktivitetsläger där vi testar olika konstformer som drama och dans samt sysslar med olika former av idrott, så som fotboll, innebandy, simning. Utgående från antalet anmälda samt deltagarna planeras och utformas programmet passande. Ibland kommer man att kunna välja mellan två aktiviteter. Lärare är Edla och Enzo Pettersson. Sommarlägret är gratis och deltagarna får allt material som behövs. Deltagarna är försäkrade av organisatören. På lägret erbjuds dagligen en gratis lunch och ett litet mellanmål på eftermiddagen.

Lägret finansieras med stöd av Regionförvaltningsverket till Kaskö ungdomsväsende.

Gruppens storlek max. 20 deltagare, platserna fylls enligt anmälningsordning. Berätta på samma gång om eventuella allergier.

Anmälan  senast 25.5.2021 per telefon under tjänstetid åt ungdomssekreterare Pirjo Nylund tel. 040 751 9404

Ungdomsväsendet i Kaskö