MARIESTRANDSBRYGGAN ÄR TILLFÄLLIGT UR BRUK

Under granskningen av Mariestrandsbryggan och simstranden i vår, framkom att betongstöden och förankringskättingarna har flyttats med isen så att de är på farliga ställen kring bryggan. Bryggan är tillfälligt ur bruk, tills faroplatserna är reparerade. Det är absolut förbjudet att hoppa från bryggan och det kan orsaka allvarliga skador. Brygg-området repareras så fort som möjligt.

Simstranden kan användas, men simning kring bryggan bör undvikas.

 

THE PIER AT MARIANRANTA BEACH IS TEMPORARILY OUT OF USE

When the Marianranta beach was checked, we found out that concrete blocks and metal chains of the pier have been pushed by the ice to dangerous places around the pier. It is temporarily prohibited to use the pier until the dangerous spots are fixed. It is is absolutely forbidden to jump from the pier as it can lead to a dangerous injury. We are going to repare the pier area as soon as possible.

You can use the Marianranta beach, but it is recommended to avoid the water area around the pier.