MASSATENNISPLANENS ANVÄNDNING SOMMAREN 2020

Under tiden 1.6.-30.8.2020 reserverar ANVÄNDARNA tider vid tennisplanen, innan nyckeln hämtas från CAMPINGPLATSEN (tel: 0405482898) alla dagar under öppethållningstiderna.

Efter reserverad tur returneras nyckeln till samma ställe där den har utkvitterats. Idrottsväsendet fakturerar 55 € i bötesavgift för försvunnen nyckel.

SÄSONGSANVÄNDARNA: Fakturering efter säsongen 22 €/säsong. ENGÅNGSANVÄNDARNA: (1 tur/säsong) 5€/tur. Fakturering efter säsongen.

Tilläggsinformation: Pirjo Nylund 040-7519404.