Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets vårtermin börjar måndag 7.1.2019. Om du anmält dig på hösten till en kurs som pågår hela läsåret, så gäller din anmälan också för vårterminen. Du behöver således inte anmäla dig på nytt om du vill fortsätta på kursen. Om du vill sluta, var vänlig och meddela därom genom att ringa till medborgarinstitutets kansli senast fredag 4.1.2019. Vill du börja på en ny kurs på vårterminen? Till kurser som ännu har platser kvar kan du anmäla dig på nätet: www.opistopalvelut.fi/kaskinen, eller per telefon: 050-5765811, vardagar 12.30-15.00 senast fredag 4.1.2019.

NYTT PROJEKT I MEDBORGARINSTITUTET – VI SÖKER DRAGARE FÖR EN KAMRATSTÖDGRUPP FÖR INLÄRNING AV DIGITALA BASKUNSKAPER

Kaskö medborgarinstitut har beviljats 10 000 € i extra statsbidrag för projektet ”digitala baskunskaper”. Under vårterminen 2019 börjar olika gratiskurser och -grupper, som vi skräddarsyr enligt deltagarnas behov. Anmälning och behovskartläggning inleds i början av 2019. Nu söker vi en dragare för en kamratstödgrupp för inlärning av digikunskaper. Är du händig med smarttelefon och surfplatta, behärskar du användningen av sociala medier och viktigaste snabbmeddelandena samt elektronisk kommunikation t.ex. i nätbanken och statsförvaltningen? Vi söker en person som kan fungera som värdinna/värd på både finska och svenska för en informell grupp, som bekantar sig på ett lättsamt sätt med hur man använder digiapparater. Tidigare erfarenhet i att undervisa är inte nödvändig – vi söker en person som kan skapa en trevlig inlärningsatmosfär och arbetssamvaro. Alternativt kan vi ha två grupper, en finskspråkig och en svenskspråkig, och då söker vi två dragare. För uppgiften betalas en timersättning enligt UKTA 02VAP050, och arbetstiden är 2-3 undervisningstimmar i veckan, enligt avtal. Gruppens verksamhet börjar snarast möjligt i början av år 2019 och avsikten är att den fortsätter hela projektperioden, dvs. 1,5 år. Tilläggsuppgifter ges av bildnings- och biblioteksdirektör Sirkka Suurla, 040-5042535, sirkka.suurla@kaskinen.fi, vardagar under tjänstetid.