Medborgarinstitutet

Bästa Kasköbor,

Enligt senaste uppgifter börjar Medborgarinstitutets undervisning som normalt. På grund av coronapandemin har vi minskat kursernas gruppstorlek, och under alla lektioner iakttas säkerhetsavstånd och god handhygien samt övriga gällande rekommendationer. Deltagande i undervisningen förutsätter att man är helt symtomfri. Eftersom vi är beredda på ändringar i undervisningen under läsåret finns endast kursernas namn och tidpunkt angivna i denna broschyr. Detaljerat kursprogram och närmare uppgifter finns på adressen www.opistopalvelut.fi/kaskinen. Du kan också hämta ett utskrivet program från biblioteket.

Medborgarinstitutets kansli har flyttat till det nya servicecentret och betjänar endast per telefon och via email på adressen sivistys@kaskinen.fi. Nödvändiga besök endast med tidsreservering.

Anmälningar till kurser:   

Kanslist Johanna Hellström: tel. 050 576 5811 

Kursanmälningar via nätet www.opistopalvelut.fi/kaskinen, eller per telefon till kansliet.