Medborgarinstitutet: Fakturering 2020-2021

Faktureringen av medborgarinstitutets kurser för läsår 2020-2021 påbörjas.

När läsår 2020-2021 är färdigt fortsätter vi med läsår 2021-2022.