Medborgarinstitutet informerar:

Enligt regeringens riktlinjer startar Kaskö medborgarinstitutets undervising under vårterminen inte innan 31.1.2022. Vi återkommer när vi vet mera – både om vårterminens start och om anmälning till vårens kurser.