Medborgarinstitutet informerar

Höstens program har publicerats endast på nätet https://www.opistopalvelut.fi/kaskinen/ och anmälningen öppnas 29.8. kl. 07:00.

Kurserna börjar i vecka 37. Då inget program distribueras till hushållen, får man vid behov hjälp på biblioteket.

På opistopalvelu sidan syns inte alla kurser i det aktuella fältet, men man kan söka efter flera kurser  i "kurser" (på vänstersida, den gröna balken). På medborgarinstitutets sida längst ner finns en lista på alla kurser som börjar nu i september.