Medborgarinstitutet informerar

Bästa elever,

vuxnas hobbyverksamhet är tillåtet igen, men tyvärr har Medborgarinstitut vårtermin redan hunnit sluta. Största delen av lärarna har meddelat, att de inte fortsätter undervisningen den här våren.

Aulis Närväs träslöjd och Merja Salmikivis möbeltapetsering fortsätter i maj för de kursdeltagare, som ännu vill fortsätta från måndag 3.5. Kraftig rekommendation om mask-användning är ikraft under undervisningen, 2 m säkerhetsavstånd samt god handhygien.

Vi beaktar det långa avbrottet p.g.a corona i faktureringen för läsår 2020-2021. Som ni säkert har märkt, så har p.g.a ekonomiförvaltningens fördröjningar har inga fakturor för tidigare läsår 2019-2020 ännu inte kommit. Dessa sänds förhoppningsvis ut under kommande maj månad. Vi ber om ursäkt för detta. Först i juni går vi vidare med detta läsårs fakturor.

På sommaren erbjuder vi igen motionskurser i stadsparken. Vi informerar om detta senare under våren.