Medborgarinstitutets feedback- och kursönskemålsförfrågan

Har du deltagit i medborgarinstitutets kurser under läsår 22-23, ge feedback! Eller har du önskemål på vilka kurser vi ska ordna nästa läsår? Fyll i förfrågan via länken:
https://link.webropol.com/s/KOpalaute-toivekyselyMIfeedback-onskemal