Medborgarinstitutets kursönskemålsförfrågan

Har du kursönskemål till Kaskö medborgarinstitut? Vill du eventuellt själv erbjuda en kurs till Medborgarinstitutet, eller har du någon bra lärare att tipsa om, som du vill att vi bjuder till Kaskö? Lämna dina önskemål och förslag på denna blankett: MI:s kursönskemål