MEDBORGARINSTITUTETS MOTIONSKURSER I SOMMAR

Kaskö Medborgarinstitut ordnar motionskurser i juli-augusti. Alla kurser är utomhus: kettlebell och käppgymppa i stadsparken, vattengymppa vid Mariestrands simstrand. Som lärare fungerar personal trainer Ann-Catrine Grönqvist. Anmälan till kurserna är öppen 9.6.-13.8., tilläggsuppgifter och anmälan: https://www.opistopalvelut.fi/kaskinen/ eller Medborgarinstitutets kansli må-to tel. 050 576 5811.

Välkommen med och rör på dig för att stärka ditt välmående!