Medborgarinstitutets sommarkurser

Kaskö medborgarinstitut har som undantag kursprogram i sommar. Målet är att erbjuda välmående och glädje till kasköbornas sommar. Många har annorlunda semester och vi är mera hemma.

På sommaren kan man delta gratis i olika motionsstunder i stadsparken: parkyoga, kettlebell-träning, käppjumppa och Damernas parkjumppa.

Man kan komma på en enkvälls träslöjdskurs och bygga ett insekthotell, så man tar hand om sin egen gårds pollinerare.

Till Kaskö kommer också en expert på växtfärgning och håller en tvådagars kurs.

Alla kurser är utomhus eller ute under tak, och säkerhetsavstånden hålls. Förhandsanmälan förutsätts till alla kurser via nätet www.opistopalvelut.fi/kaskinen eller till medborgarinstitutets kansli nummer 050 576 5811, må, ti och to kl. 13-16.