Medborgarinstitutets vårfest och utställning INHIBERAT

Medborgarinstitutets vårfest och utställning

Öppningen är söndag 26.4.2020 kl. 14-18 på Bladhska gården.

Utställningen är öppen 27.-29.4.2020 kl. 17-20.

För utställningens uppbyggnad och bevakning ansvarar eleverna själva med hjälp av sina lärare. Utställningen byggs upp 24.4.2020.

 

Datum: 
26.04.2020 14:00 till 29.04.2020 20:00