Monteringsarbeten av Servicecentralen.

 

Monteringsarbeten av servicecentralens modulelement påbörjas tisdag 16.6.

Tekniska avdelningen uppmanar till största försiktighet,  då man rör sig på området (Slussgatan).

 

På grund av monteringsarbeten kan Slussgatan stängas för trafik vardagar mellan kl 7-15.30.  

Tekniska avdelningen önskar att vid nämnda gata mellan Alexandersgatan och Bladhska vägen undvikes onödig trafik för att minimera olycksrisken.

För trafik  längs tvärgatorna finns ju andra alternativa tvärgator.