Motionskampanj 15.5.-30.9.2019

Kaskös egen motionskampanj 15.5 – 30.9.2019

Prestationen kan märkas i motionshäften som finns i lådorna vid Mariebrinkens spånbana, Hemträsket, Bladhs grav, Silva, golfbanan

och vid Knåplänken. På lådan finns texten ”Lådan för motionshäften”.

- Du får en märkning i häften  för varje aktivt idrottspass på 30 minuter. Idrottsgrenen kan du välja fritt.

- Ett idrottspass / dag / häfte

- Bland alla deltagare lottas ut välmåendepriser.

- Kom med! Tilläggsuppgifter från ungdoms-idrottsbyrån

tel. 040-751 9404.
Bildningsnämndens fritidssektion