Motionstrappa-projekt till Kaskö

Bästa invånare, föreningar och företag i Kaskö

Bildningsnämndens fritidssektion i Kaskö har beslutat att söka ett särskillt bidrag för att bygga en motionstrappa på Kvarnudden. Unto Nisula har gjort ett medborgarinitiativ om att bygga en motionstrappa i Kaskö. Vi har möjlighet att få 50% bidrag av projektets helhetskostnader. Den andra 50% kan vi täcka med tjänstemännens egna arbete, materialdonationer samt talkoarbete. Ju mera löften om talkoarbete och donationer vi får ihop före projektansökningstidens slut 30.11.2020, desto större projektsumma kan vi söka av finansiären.  
 
Med denna förfrågan kollar vi upp invånarnas, föreningarnas och företagens intresse att vara med och förverkliga motionstrappan till glädje för alla motinärer, såväl Kasköbor som besökare av vår stad. Om vi får ihop den egna delen av finansieringen och projektet får bidrag, börjar förverkligandet tidigast sommaren 2021. Motionstrappan planeras i sluttningen efter Sjöbobacken, bakom kvarnen, på den högsta bergåsen, mot Kaskö sund. På den högsta punkten byggs en liten utsiktsplatå.

Att röja upp och städa Kvarnuddens strandområde, byggningsarbete eller att delta i planeringen och komma med idéer kan vara talkoarbetet. Man kan även delta genom att förse talkoarbetarna med mat och koordinera talkoarbetet. All hjälp och stöd tas med glädje emot.

Företagsdonationerna kan vara ekonomiskt stöd, byggningsmaterial eller yrkeskunnande och varför inte matbehovet åt talkodeltagarna.

Alla som deltagit i projektet uppmärksammas i projektets kommunikation, och alla de företag, föreningar och enskilda talkodeltagare, som vill, kommer att nämnas på infotavlan som görs i samband med motionstrappan.  

Till frågeformuläret>>