Motionstrappe projektet förverkligas - kom med!

 

ELY-centralen har beviljat Kaskö Stad 11.000 € för att bygga motionstrappor, som motsvarar 50% av hela kostnaden 22.000 €. Resterande 50% omfattar tjänstemännens egna arbete, penning- och materialstöd samt talkoarbete. Projektet har hiittills lovats finansiering av KAS-telineet Oy, Kaskisten Yrittäjät ry Kaskö Företagare rf, Kaskisten Koti ja Koulu ry, Kaskisten Perussuomalaiset ry, Oy Alekser Ab och firma Ann-Catrine Dahlbo. Motionstrapporna kommer att byggas på Kvarnuddens högsta punkt mot Idrottsplan under sommaren 2021.

Med denna förfrågan undersöker vi stadsbornas, föreningarnas och företagens vilja att vara med och förverkliga motionstrapporna till glädje för Kaskös motionärer och de som gästar Kaskö. Till den egna finansieringen önskas ännu ca 2000 € deltagande.

Alla som deltar i projektet kommer att uppmärksammas i kommunikationen, och i närheten av motionstrapporna på en infotavla omnämns både företag, föreningar samt enskilda talkoarbetare, om man vill.

Vill du dra ditt strå till stacken? Du kan anmäla dig här:

https://link.webropol.com/s/kuntoporras-motionstrappa