Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys

Rådgivande kommunal folkomröstning

En rådgivande kommunal folkomröstning om en kommunsammanslagning mellan städerna Kaskö och Närpes ordnas söndag 29.9.2019.

I folkomröstningen får de röstberättigade kommuninvånarna i Kaskö ta ställning till:

”Godkänner du en kommunsammanslagning mellan städerna Kaskö och Närpes i enlighet med förslaget till sammanslagningsavtal med bilagor?”

Sammanslagningsavtalet med bilagor har tidigare skickats till hushållen och de finns på Kaskö stads hemsida under stad och förvaltning/beslutsfattande.

.

Rösträtt

Röstberättigad i den kommunala folkomröstningen är varje finländsk medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt norska och isländska medborgare som fyller 18 år senast 29.9.2019 och som hade Kaskö som hemkommun 9.8.2019. Röstberättigade är också andra i Kaskö bosatta utländska medborgare som har haft hemkommun i Finland minst två år.

Du behöver ett identitetsbevis

När du röstar måste du styrka din identitet. Som identitetsbevis duger t.ex. körkort, pass eller ett av polisen utfärdat ID-kort.

Röstningsdagen och -ställe

Röstningsställe på röstningsdagen är stadshuset, Rådhusgatan 34. Röstningsstället är öppet kl. 9.00-20.00.

Brevröstning

I kommunala folkomröstningar ordnas ingen likadan förhandsröstning som vid allmänna val, inte heller hemmaröstning eller röstning vid anstalter. I stället ordnas brevröstning.

Alla röstberättigade, vars adress är känd, har skickats meddelande om rösträtt samt brevröstningshandlingarna.

Röstberättigade som inte har fått brevröstningshandlingarna senast 9.9.2019 kan hämta dem från kansliet på stadshuset, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, vardagar kl. 9-15 (11.30-12.15 stängt).

Brevröstningens kuvert bör sändas per post så att det hinner fram till den kommunala centralvalnämnden senast fredag 27.9. kl. 19. Ytterkuvertet kan också lämnas in till kansliet på stadshuset, senast fredag 27.9. kl. 19.

Frågor

Vid frågor angående den rådgivande kommunala folkomröstningen kontakta centralvalnämnden i Kaskö, tfn 040-8617251.