NTM-centralen informerar Följande bussturer har paus 18.3.-13.4.

NTM-centralen informerar

Följande bussturer har paus 18.3 – 13.4.:
Kaskö-Teuva 7.00-7.40
Teuva-Kaskö 13.55-14.35
Teuva-Kaskö 15.05-15.45

Dessa turer har körts under skoldagar.