Österbottens välfärdsområde ansvarar för coronainformation

Aktuell information om coronapandemin och vaccinering hittar du på Österbottens välfärdsorådes sidor:  https://osterbottensvalfard.fi/om-oss/coronavirus/