Päikky

Goda nyheter!

Daghemmet Ankaret har till slut kommit in i digitiden och tagit i bruk Päikky-programmet. Från och med idag kan ni ta programmet i användning, instruktioner hittar du här https://kaskinen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/paikky. Var modig att testa och utforska. Under maj månad övar vi, det gör inget ifall det inte funkar i början. Under maj månad får ni också användarinstruktionerna hem per post.

Från början av juni blir det obligatoriskt att reservera vårdtiderna på förhand i Päikky. Barnens uppföljning av vårdtiderna i Päikky har redan påbörjats. Därför får ni i kuvertet två knappar för varje barn, knapparna fungerar som barnen ”stämpelkort” då de kommer och far. Barnets närvaro kan även märkas med personalens telefon, ifall man ännu inte har taggen.

Ni bör också anmäla i Päikky när ert barn är borta eller sjukt. Dagvårdsfaktureringen kommer att ändra från och med 1.8. enligt timmarna ni reserverat och enligt barnets närvaro. Vi berättar mera om det senare.

Ifall du har frågor om ibruktagandet, kan du ringa bildningsavdelningens kansli 050 576 5811 eller sända e-post till adressen paivikoti@kaskinen.fi.

 

Good news!

Päiväkoti Ankkuri daycare has started to use Päikky-program and takes a leap to digital services. From today you can start using the program. The instructions are available at Päiväkoti, or on kaskinen.fi website under https://kaskinen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/paikky – there you can download an English version of the instructions.

Just go ahead and try it! May 2020 we practice and test, it’s ok if you don’t get it right away.

From 1st of June it is obligatory to reserve your child’s daycare days and times at the latest a week in advance inside Päikky. We have already started to log your child in and out when they come to daycare. Therefore you will get two tags in an envelope to each child. You use it when you arrive with your child and when you leave by showing it to the phone our employees carry. If you forget the tag, our teachers can log your child in and out with the app on our phone.

You have to let us know inside Päikky, if your child is away or sick. From 1.8. we will change the daycare fees so, that the time you reserve in Päikky and the actual time your child is in daycare is the basis of your daycare fee, together with your income. We will tell more about this later.

If you have any questions when starting to use Päikky, please call the education department’s office 050 576 5811 or send email to paivakoti@kaskinen.fi.