PARKERINGSARRANGEMANG FÖR INKOMMANDE TRAFIK TILL IDROTTSHALLEN

All trafik till idrottshallen via Närpesvägen. Parkeringsplatser bakom skolans tekniska klass.

PARKERING PÅ SKOLGÅRDEN ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET

Bildningasavdelningen