Personlig assistent inom småbarnspedagogik

Bildningsnämnden lediganslår en befattning som personlig assistent vid daghemmet Ankaret i Kaskö. Befattningen besätts för tiden 1.9.2021-31.7.2022, dock högst så länge som behovet finns för detta barn.

Till befattningen väljs i första hand en person, som har för tjänsten lämplig utbildning, såsom yrkesexamen i pedagogik och handledning. Avlöning samt övriga villkor bestäms enligt AKTA (05VKA070). För uppgiften gäller sex månaders prövotid. Den som väljs till befattningen bör före mottagandet av tjänsten enligt lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002), förete ikraftvarande brottsregisterutdrag enligt brottsregisterlagen (770/ 1993) 6 § mom. 2, samt ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Eftersom befattningen är vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret, krävs av den som väljs till befattningen följande språkkunskaper: det assisterade barnets undervisningsspråk svenska som modersmål eller motsvarande språkkunskap, i det andra inhemska tillfredställande språkkunskap att uttrycka sig i tal och skrift. Grund för visstidsanställning: befattningen grundas på individuellt behov, som omprövas fram till 1.8.2022.