Preliminär mötestidtabell

Stadsstyrelsens sammanträden år 2020 hålls i stadshuset i stadsstyrelsens sammanträdesrum enligt följande:

Tisdag 31.3., 28.4., 19.5., 9.6., 30.6., 25.8., 17.9., 6.10., 3.11., 24.11. och 15.12. kl. 16.00. 

 

Stadsfullmäktige sammanträder år 2020 följande torsdagar med början kl. 18.00 i stadshusets fullmäktigesal i Kaskö: 16.4., 7.5., 11.6., 24.9., 12.11., 3.12.