Regionbiljetter

För kännedom
Kaskö stad har sagt upp avtalen som gäller Seinäjoki och Vasa regionbiljetter.