Repetitionsutbildning för ordningsvakt (8h)

Repetitionsutbildning för ordningsvakt ordnas på Kaskö skola 20.3.2021.

Utbildare är Tom Haavisto/ Karhu Security Oy. Kursens pris är 80 €.

Utbildningen är främst för de, vars OV-kort går ut våren 2021. Förra repetitionsutbildningen hölls våren 2016.

Anmälningar senast 3.3.2021 Pirjo Nylund/ 040 751 9404