Resor och coronaviruspandemin

Resor och coronaviruspandemin

Regeringen rekommenderar fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen. 

När du kommer till Finland från ett land med gränskontroll vid de inre eller yttre gränserna ska du under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och sätta dig i frivillig karantän.

Tänk på följande:

  • Undvik fysiska kontakter och håll ett säkerhetsavstånd på minst 1–2 meter till andra människor.
  • Utför bara nödvändiga ärenden.
  • Undvik folkgrupper och närkontakt så mycket det bara är möjligt.
  • Om du inte kan undvika närkontakt, tvätta dina händer med vatten och tvål omedelbart efter kontakten.
  • Iaktta god hand- och hosthygien.

Om ska arbeta inom social- och hälsovården bör du avtala om eventuella arbetsarrangemang med din arbetsgivare. Din arbetsgivare ska utvärdera smittorisken och vid behov ändra dina arbetsuppgifter i 14 dygn från det att du anlände för att trygga klient- och patientsäkerheten och arbetsgemenskapens säkerhet.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin

 

Travel and the coronavirus pandemic

The Government recommends avoiding unnecessary travel to other countries except for Norway, Denmark, Iceland, Estonia, Latvia and Lithuania.

As of 15 June, a self-quarantining is recommended for all visitors to Finland from countries that are still subject to internal or external border control. Such countries include Sweden, Germany and Russia. 

When you arrive in Finland from a country that is still subject to internal or external border control, you must limit unnecessary local contacts for 14 days and follow self-quarantine.

Remember the following:

  • Avoid physical contact and maintain a minimum safe distance of 1–2 metres to other people.
  • Only take care of essential errands.
  • Avoid crowds and physical or near physical contacts as much as possible.
  • If you cannot avoid close contact, wash your hands with soap and water immediately after contact.
  • Maintain good hand hygiene.

If you work in social welfare and health care, you should agree on any special work arrangements together with your employer. The employer must assess the risk of infection and, if necessary, change your work tasks for 14 days after arrival in the country in order to ensure customer and patient safety and the safety of the work community.

 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic