RIKSDAGSVALET 2023 I KASKÖ STAD

 

Valförrättningen
Sker i stadshuset söndagen 2.4.2023 klo 9.00-20.00.
Kom ihåg att ta med id-kort.

Förhandsröstningen
sker i stadshuset i Kaskö 22.3.-28.3.2023 enligt följande:
        Kl.:
ons 22.3.-fre 24.3.2023    14.00-19.00
lö 25.3.-sö 26.3.2023    11.00-16.00
må 27.3.-ti 28.3.2023    14.00-19.00

Hemmaröstning
Den som på grund av handikapp eller sjukdom vill rösta hemma skall senast 21.3.2023 före kl. 16.00, skriftligen eller per telefon anmäla detta till centralvalnämnden, tel. 040 5577717. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.


Valreklam utomhus
Valaffischeringen utomhus vid riksdagsvalet 2023 kan inledas en vecka före förhandsröstningen börjar, dvs. onsdag 15.3.2023.
På Kaskö stads område uppsätts valreklamställningar på fyra ställen: på torget, på Fisketorget, på Hötorget och i korsningen av Robertsgatan och Cneiffs stig.
Varje grupp som ställer upp kandidater tilldelas en affischplats per varje plats för valreklam utomhus, placeringen bör, räknat från vänster till höger, stämma överens med ordningsföljden i sammanställningen av kandidatlistorna. 
Valannonsering är förbjuden i stadens övriga fastigheter. Om valaffischer eller därtill hörande konstruktioner utan tillstånd placerats på sådan plats kan tekniska avdelningen ålägga den som satt upp affischen att avlägsna den eller, om affischuppsättaren är okänd, själv avlägsna den. Beslutet gäller även broar, broräcken, hållplatser, trafikmärken och belysningsstolpar.


Kaskö 18.1.2023
CENTRALVALNÄMNDEN
Marie Grannas, sekreterare, tel. 040 5577717