Sammanträdesinformation

Stadsstyrelsen sammanträden:
Tisdag 23.1., tisdag 6.2., tisdag 6.3., tisdag 27.3., tisdag 17.4., tisdag 15.5., tisdag 5.6., tisdag 19.6., tisdag 26.2., tisdag 7.8., måndag 3.9., tisdag 25.9., tisdag 16.10., tisdag 30.10., tisdag 20.11., tisdag 27.11. och tisdag 18.12. kl. 15.00. Om ändringar av sammanträdestid och -plats besluter ordföranden.

Stadsfullmäktiges sammanträden:
År 2018 sammanträda följande torsdagar med början kl. 18.00: 22.2.,  3.5., 14.6., 5.7., 13.9. och 8.11. samt måndagen 10.12. i fullmäktigesalen på stadshuset i Kaskö. Vid behov kan ett sammanträde sammankallas skilt. Om ändringar av sammanträdestid och -plats besluter ordföranden.

Se stadsfullmäktiges sammanträden på Ksk-tv i Anvias nät på kanalplats 950.