Sammanträdesinformation

Stadsstyrelsen sammanträden:

Tisdag 15.1., tisdag 12.2., tisdag 5.3., tisdag 26.3., tisdag 16.4., tisdag 7.5., måndag 27.5., tisdag 11.6., tisdag 2.7., tisdag 20.8., tisdag 10.9., tisdag 1.10., tisdag 22.10., tisdag 5.11., tisdag 26.11. och tisdag 17.12. kl. 15.00. Om ändringar av sammanträdestid och -plats besluter ordföranden.

 

Stadsfullmäktiges sammanträden:
År 2019 följande torsdagar med början kl. 18.00 i stadshusets fullmäktigesal i Kaskö: 24.1., 21.3., 16.5., 20.6., 19.9., 31.10., 14.11. och 5.12. Vid behov kan ett sammanträde sammankallas skilt.  Om ändringar av sammanträdestid och -plats besluter ordföranden.

Se stadsfullmäktiges sammanträden på Ksk-tv i Anvias nät på kanalplats 954.