Sjöbobacksdagarna 2021 INHIBERAD

Kaskö fritidssektionen beslutade, att Sjöbobacksdagarna flyttas och ordnas nästa gång sommaren 2022.