Sjukskötare

Kaskö stads grundtrygghetsnämnd lediganslår att sökas senast 17.7.2020 kl. 16.00 en sjukskötartjänst inom åldringsvården.

Behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Av tjänsteinnehavaren förutsätts god förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken samt förmansutbildning. Erfarenhet av förmansuppgifter ses som merit.

Till uppgiften hör både vårdarbete och administrativt arbete. Vid behov fungerar den valda personen som vikarie för den ansvariga skötaren.

Den till tjänsten valda skall förevisa ett godkänt läkarintyg över hälsotillståndet före tillträde till tjänsten. Prövotid 6 mån.

Fr.o.m. 22.6.2020 ges tilläggsinformation av ansvariga skötaren Anne Kotiranta, tel. 040 504 2534 eller anne.kotiranta@kaskinen.fi