Skate-ramppen är nu i användningsförbud

Kaskö skate-ramp är nu i användningsförbud, p.g.a det farligt dåliga skicket.

Vi planerar en ny plats och försöker få finansieringen så fort som möjligt, så att vi får en ny skate-ramp. 

Ungdoms- och motionsväsendet