Skidspåren vid Hemträsket och Mariestrand

Nu är skidspåren i skick för traditionell skidstil vid Mariestrand och både traditionell och fri skidstil vid Hemträsket.