Grundtryggshetsbyrån

Grundtrygghetsbyrån

Slussgatan 11 A
64260 Kaskö

 

På grundtrygghetsbyrån betjänas ni av:

Grundtrygghetsdirektör/Barnatillsyningsman, tel. 0400-744306

Socialarbetare/Skolkurator, tel.  045-1321593

Kanslist, tel. 045-1250061

 

Kontakt via stadens växel, tel.nr.: 06-2207711

E-postadresser: fornamn.efternamn@kaskinen.fi