Intressebevakning

Intressebevakning

Personer som till exempel på grund av omyndighet, svår sjukdom, frånvaro eller hög ålder inte själva förmår sköta sina ekonomiska angelägenheter kan som stöd få en intressebevakare.

Magistraten i Vasa står till tjänst med råd och vägledning om hur man skall gå till väga för att få en intressebevakare.

Magistraten i Vasa
PB 208
65101 Vasa