Klientavgifter

Klientavgifter fr.o.m 1.1.2020

Grundtrygghetsnämnden har fastställt klientavgifter från och med 1.1.2020:

Kontinuerlig och regelbundet given hemvård
Månadsavgift som bestäms enligt servicekvalitet och –mängd, serviceanvändarens betalningsförmåga och familjens storlek. Med en klient som kontinuerligt och regelbundet får service görs upp en service- och vårdplan.

Tillfällig hemvård:

 • Per besök (max 1 h 30 min) 12,00 €

Stödserviceavgifter

Måltidsservice:

 • Lunch på Mariehemmet 6,70 €
 • Hemtransporterad lunch (transportens andel 1,80 €) 8,50 €

Mariehemmet:

 • Fullt måltidspaket 496,30 €/mån
  (frukost, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsmat)

Tvättservice:

 • Transport, tvättning och behandling av tvättkläder, Aquatex Närpes, kilopris
 • Maskinell på Fyrklövern (inkl. tvättmedel) 7,00 €

Städservice:

 • Städning av bostad eller gemensamma utrymmen i anslutning till den
 • Veteraner 2 gånger per år 2 h 2 städare, 0 €

Badservice:

 • Mariehemmets bastu 8,50 €

Säkerhetsservice:

 • Anordning hyrd av staden (Vivago) 45 €/mån

Hälsovårdscentralens klientavgifter:

 • Besöksavgift läkarmottagning 20,60 €
 • Årsavgift 41,20 €
 • Läkar- /tandläkarintyg / utlåtande 50,80 €
 • Intyg för körkort 61,00 €
 • Outnyttjad mottagningstid hos läkare/tandläkare som inte avbeställts
  (15 år fyllda) 50,80 €
 • Jouravgift vardagar kl. 20-08 samt lö-sö och helgdagar för 18 år fyllda 28,30 €
 • Hembesök av läkare/tandläkare 18,90 €
 • Övrigt hembesök utfört av hälsovårdspersonalen 12,00 €
 • Besöksavgift tandläkare 13,10 €
 • Besöksavgift munhygienist 10,20 €
 • Besöksavgift fysioterapi 11,40 €
 • Av veteranerna uppbärs ingen årsavgift eller poliklinikavgift påhälsovårdscentralen, Vasa centralsjukhus och Satakunda sjukvårdsdistrikt

Tandvårdsåtgärder:

 • Tandbild 8,40 €
 • Panoramaröntgenfotografering 18,90 €
 • Åtgärder inom förebyggande vård 8,40 €

Undersökningar, granskningar av tänder och vård av sjukdom:

 • Svårighetsklass   0-2, 8,40 €
 • Svårighetsklass   3-4, 18,90 €
 • Svårighetsklass   5-7, 37,50 €
 • Svårighetsklass   8-10, 54,90 €
 • Svårighetsklass   11- , 77,00 €

Protetiska åtgärder:

 • Rebasering av protes 54,90 €
 • Reparation av protes 37,50 €
 • Akryldel- och helprotes 183,50 €
 • Kronor och bryggor 183,50 €
 • Skeletterad protes 222,70 €