Skuldrådgivning

Ekonomirådgivning och skuldrådgivning ges till privatpersoner och till enskilda yrkesutövare eller näringsidkare i fråga om skulder som hänför sig till näringsverksamheten.

Ekonomi- och skuldrådgivningen hjälper dig att planera din ekonomi och ger dig råd om skötseln av skulder.

Du får hjälp med att klarlägga din skuldsituation och information om olika möjligheter till skuldsanering. Ekonomi- och skuldrådgivarna biträder dig med att åstadkomma en förlikningslösning med fordringsägarna.

Ekonomi- och skuldrådgivarna biträder vid skötseln av ärenden i anslutning till skuldsanering för privatpersoner, t.ex. vid ansökan om skuldsanering hos tingsrätten och upprättandet av sådana utredningar och handlingar som krävs enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner.

Dessutom får du råd om hur du följer och ändrar betalningsprogrammet och hur du klarlägger om du har tilläggsprestationsskyldighet enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner.

Ekonomi- och skuldrådgivningen är avgiftsfri för klienterna.

https://oikeus.fi/oikeusapu/keski-pohjanmaanjapohjanmaanoikeusaputoimist...