Skuldrådgivning

Lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning trädde i kraft 1.9.2000. Länsstyrelsen svarar för att ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning i tillräcklig utsträckning finns att tillgå inom hela länet. 
I Österbotten är rådgivningen ordnad så att Vasaregionen bildar ett eget område och Jakobstadsregionen ett område. I Vasaregionen finns det två rådgivare och i Jakobstadsregionen en rådgivare. Kaskö köper skuldrådgivningstjänster av Vasa stad.

Det lönar sig att ta kontakt med skuldrådgivningen om skuldbördan känns övermäktig, om utmätningen tar en stor del av lönen eller om man annars behöver råd i frågor som berör skulder och dess skötsel.

Skuldrådgivningen är avgiftsfri för kunden.

Mottagning i Kaskö en gång per månad enligt tidsbeställning, tel. 06-3253516, 06-3253515.

Vasa stad
Ekonomi- och skuldrådgivning
PB 3
65101 Vasa
Tel. 06-3253516, telefax 06-3253517