Socialarbetare

Socialombudsmannen

Socialombudsman Katarina Norrgård

Socialombudsmannen är anträffbar må - fr kl. 8 - 14
Tel. 040 507 9330
E-post: katarina.norrgard@vaasa.fi 

Postadress:
Vasa stad/ Socialombudsman
PB 241
65101 Vasa

Besöksadress:
Krutkällarvägen 4
65100 Vasa

Enligt 24 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården skall varje kommun ha en socialombudsman, som har till uppgift att hjälpa socialvårdens klienter i frågor som rör deras rättigheter.

Enligt lagen skall socialombudsmannen:

     1. Ge klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av denna lag
     2. Hjälpa klienten med att göra anmärkningar om det sätt som klienten har blivit bemött på inom socialvården enligt 23 § 1 mom.
     3. Informera om klientens rättigheter
     4. I övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att dessa skall bli tillgodosedda
     5. Följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen avge en redogörelse för detta till kommunstyrelsen

Från den enskilda medborgarens synpunkt är socialombudsmannen närmast en rådgivare. Socialombudsmannen kan hjälpa klienter till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll, berätta om myndigheternas praxis, ge råd om vilken myndighet klienten bör vända sig till i ett visst ärende och ge råd om hur man skall söka ändring i ett beslut. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut.