Hemvård

Hemvård

Hemvårdsbyrån
Kyrkogatan 36
64260 Kaskö

Ansvarig skötare inom social- och äldreomsorg, tel. 040-504 2534
Fakturering, tel.  045-129 5912

Personal: 
5,5 närvårdarbefattningar och en ansvarig skötare. Vid behov hör dessutom hemsjukvårdarens besök till hemvården. Vi verkar i nära samarbete med Mariehemmets personal.

Verksamhet:
Med hemvård avses fullgörande av eller bistånd vid fullgörandet av uppgifter eller funktioner som hör till boende, personlig skötsel och omvårdnad. Hemvård tillhandahålls dem som på grund av nedsatt funktionsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom, ansträngning eller annan motsvarande orsak är i behov av hjälp. För alla hemvårdsklienter uppgörs en vård- och serviceplan.

Inom äldreomsorgen är syftet med hemvården att stöda de äldre så att de kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Vård- och serviceplanen uppgörs utgående från de äldres individuella resurser och stödbehov. Arbetsuppgifterna omfattar vardagssysslor som:

 • upprätthållande av personlig hygien
 • upprätthållande av en städad boendemiljö 
 • tryggande av hälsosam kost och tillräckligt vätskeintag
 • medicinvård och uppföljning av medicineringens verkningar
 • hjälp med att uträtta ärenden och skötsel av butiksärenden
 • personlig rehabilitering och motionering
 • sårvård enligt hemsjukvårdens anvisningar

Hemvårdens arbetsbeskrivning omfattar inte:

 • veckostädningar, tvättning av fönster osv.
 • transportering av klienter
 • skötsel/rastning av sällskapsdjur
 • skötsel av främmande som besöker klienten

Avgifter:

 • Tillfällig hemvård 12,00 €/besök
 • Regelbunden hemvård som också omfattar hemsjukvårdsbesök = över 10 h/mån

Avgiften fastställs utgående från antalet hemvårdsbesök och klientens bruttoinkomster.