Kontaktuppgifter

Anne Kotiranta, ansvarig för äldromsorgen, 040 504 2534, anne.kotiranta(at)kaskinen.fi

Mariehemmets kansli, 0400 739 001

Hemsjukvårdare, 040 522 1248