Krigsveteraner och -invalider

Krigsveteraner och -invalider

Krigsveteraner

  • För krigsveteraner har det gjorts upp en individuell service- och vårdplan i samband med personliga hembesök. 
  • I krigsveteranernas hem utförs gratis städning på våren och hösten.
  • Krigsveteranerna är befriade från hälsovårdscentralens årsavgift.

Krigsinvalider

  • Under sommarmånaderna utförs gratis utomhusarbete, vilket i praktiken innebär gräsklippning, för krigsinvalider.