Mariehemmet

Mariehemmet

Kyrkogatan 36
64260 Kaskö

Tel. 0400-739 001
Fax 06-220 7262

E-pos: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Ansvarig skötare, Anne Kotiranta, tel.040-504 2534

Fr.o.m 1.4.2008 är Mariehemmet en enhet för effektiverat serviceboende med 32 permanenta platser och 2 intervallplatser. Servicen erbjuds åt åldringar i Kaskö  som behöver vård och omvårdnad dygnet runt.
I vården betonas individualitet, självbestämmanderätt och ett rehabiliterande arbetssätt. För varje invånare uppgörs en vård- och serviceplan och varje invånare har en egen skötare som speciellt sätter sig in i den berörda invånarens behov och önskemål och håller kontakt med de anhöriga. Alla invånare har ett eget rum som är färdigt inrett med säng och nattduksbord. Invånaren har själv med sig övriga möbler och egna kläder. Mariehemmet står för linnet. Den ansvariga skötaren, grundtrygghetsdirektören, hemvården eller hälsocentralen informeras om vårdbehovet. Om en varaktig plats i enheten för serviceboende görs en skriftlig anhållan som tillställs den ansvariga skötaren. En professionell arbetsgrupp från social- och hälsovårdssektorn väljer de boende utgående från vårdbehovet.

Läkartjänster sköts via distansläkartjänst. Massage-, fysioterapi-, fotvårds- och frisörtjänster erbjuds regelbundet enligt behov. Dessutom erbjuds hobbyverksamhet under medborgarinstitutets verksamhetsperiod, församlingens andaktsstunder regelbundet, besök av olika föreningar samt rekreationsdagar enligt överenskommelse. Vårdpersonalen ordnar olika temastunder enligt intresse och möjlighet.

Avgifter:

Vårdavgiften för en varaktig plats består av:

  • Hyra, som invånaren kan ansöka om bostadsbidrag till.
  • Grundavgift 170 €, vari ingår säng, madrasser, sängkläder och linne, tvättmedel, baskrämer, bykning, trygghetstelefon samt städning.
  • Måltidsavgift 496,30 €/mån, helpension.
  • Serviceavgift, som fastställs enligt invånarens betalningsförmåga. Den innefattar omvårdnad dygnet runt, läkarbesök, vårdförnödenheter samt hjälpmedel.

Invånarna är berättigade till vårdbidrag och andra FPA-förmåner.

Kortvarig, d.v.s. intervallvård:

Med intervallvård, 45 €/dygn, avses vårdperioder på 2-3 veckor åt gången för äldre personer eller sjuka, vars anhöriga behöver semester eller vila, eller personer som annars är i behov av tillfällig vård. Den ansvariga skötaren ger närmare information om vårdplatser. För närståendevårdarens semesterdagar debiteras 11,40 €/dygn.

Dagvård:

Om vård behövs endast dagtid, t.ex. om närståendevårdaren besöker läkare, går på undersökningar eller har andra ärenden att uträtta finns det möjlighet till dagvård vid Mariehemmet, 11,40 €/dag, övriga 24,00 €/dag.. Ytterligare information och reserveringar ges av den ansvariga skötaren.