Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård

Ansvarig skötare inom social- och äldreomsorg Anne Kotiranta, t. 040-504 2534

Med stöd för närståendevård avses vårdarvode och/eller service som ges för tryggande av vård eller annan omvårdnad av en äldre person, handikappad eller sjuk person i det egna hemmet. Syftet med stödet för närståendevård är att möjliggöra individuell vård och att man skall kunna bo kvar hemma så länge man inte är i behov av sjukhus- eller anstaltsvård dygnet runt.

För erhållande av för närståendevård görs ett hembesök och en kartläggning av situationen med hjälp av utvärderingsinstrument. För att erhålla stöd för närståendevård krävs också ett läkarintyg.

Storleken på vårdarvodet fastställs utgående från hur krävande vården är. Arvodet justeras regelbundet. Närståendevårdaren står i arbetsförhållande till kommunen och vårdarens inkomst är beskattningsbar förvärvsinkomst.